Välkommen till BA Teknik

Din multimedia installatör i Blekinge

Våra huvudsakliga uppgifter är att instalera och justera befintliga och nya tv antennanläggningar. Vi utför även installationer av helhetslösningar med ljud i alla rum och kompletta hemmabio system.